Ett foto i timmen år 2010

Starta bildspelet och klicka på den nedre vänstar ikonen så får du helbild.

EFIT den 14 februari

http://galleri.stenstugu.com/#1

EFIT den 6 mars

http://galleri.stenstugu.com/#4

Efit den 8 april

http://galleri.stenstugu.com/#7

Efit 22 maj

http://galleri.stenstugu.com/#10

Efit 6 juni

http://galleri.stenstugu.com/#11

Efit 24 juli

http://galleri.stenstugu.com/#14

Efit 22 augusti

http://galleri.stenstugu.com/#15

Efit 14 september

http://galleri.stenstugu.com/#21

Efit 25 november

http://galleri.stenstugu.com/#24

Efit 22 december

http://galleri.stenstugu.com/#29